sma_menu

首页 > 加工食品的营养成分标识

从这里开始为正文。

加工食品的营养成分标识

营养成分标识

在日本,放入包装容器内的加工食品都会标注该食品里所含的营养成分和热量。

这对合理饮食有所帮助

日本营养成分的标识方法

  • *         必须标注的营养成分(5种成分)

            热量、蛋白质、类脂质、碳水化合物、钠(食盐相当量)

  • *         建议标注的营养成分(2种成分)

           饱和脂肪酸、食物纤维

  • *         任意标注的营养成分

          矿物(锌、钾、钙等)、维生素(维生素A、维生素B1、维生素C等)、糖类、胆固醇

(例:日语标注 )

 

(例:汉语标注)

 

※ 至平成32年(2020年)3月31日,有标注钠含量的情况